Trang chủ / Tag lưu trữ: máy phát điện doosan

Tag lưu trữ: máy phát điện doosan

Máy phát điện Doosan 365 KVA/292KW liên tục- 406 KVA/325 KW dự phòng.

Máy phát điện Doosan 365 KVA/292KW liên tục- 406 KVA/325 KW dự phòng. Tình trạng: mới 100% Model tổ máy: NPD406 Hiện nay công ty chúng tôi nhập khẩu tổ máy phát điện Doosan Powered 165kva đến 829kva 1. Thông số tổ máy Doosan Powered nhập khẩu đồng bộ. – Công suất liên tục: 365 …

Chi tiết »

Máy phát điện Doosan 300 KVA/240 KW liên tục- 330 KVA/264 KW dự phòng.

Máy phát điện Doosan 300 KVA/240 KW liên tục- 330 KVA/264 KW dự phòng. Tình trạng: mới 100% Model tổ máy: NPD330 Hiện nay công ty chúng tôi nhập khẩu tổ máy phát điện Doosan Powered 165kva đến 829kva 1. Thông số tổ máy Doosan Powered nhập khẩu đồng bộ. – Công suất liên tục: …

Chi tiết »

Máy phát điện Doosan 168 KVA/134 KW liên tục- 185 KVA/148 KW dự phòng.

Máy phát điện Doosan 168 KVA/134 KW liên tục- 185 KVA/148 KW dự phòng. Tình trạng: mới 100% Model tổ máy: NPD185 Hiện nay công ty chúng tôi nhập khẩu tổ máy phát điện Doosan Powered 165kva đến 829kva 1. Thông số tổ máy Doosan Powered nhập khẩu đồng bộ. – Công suất liên tục: …

Chi tiết »

Máy phát điện Doosan 150 KVA/120 KW liên tục- 165 KVA/132 KW dự phòng.

Máy phát điện Doosan 150 KVA/120 KW liên tục- 165 KVA/132 KW dự phòng. Tình trạng: mới 100% Model tổ máy: NPD165 Hiện nay công ty chúng tôi nhập khẩu tổ máy phát điện Doosan Powered 165kva đến 829kva 1. Thông số tổ máy Doosan Powered nhập khẩu đồng bộ. – Công suất liên tục: …

Chi tiết »