Trang chủ / Sản phẩm / Tủ chuyển nguồn tự động ATS

Tủ chuyển nguồn tự động ATS

Tủ chuyển nguồn tự động ATS 50A – 3 PHA

Tủ chuyển nguồn tự động ATS 65A – 3 PHA -LS- korea, Mới 100%
Dòng định mức : 65A Khả năng chịu dòng ngắn mạch IC.
Chuyển nguồn tự động bằng bộ ATS.
Điện áp định mức : 380V / 220V
Số cực : 3 cực.
Dòng điện chuyển mạch ( 220V ):
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp khách hàng tủ ATS dãy dòng điện 10A- 3200A./
Tần số chuyển mạch tối đa : 150 lần / giờ.

Chi tiết »

Tủ chuyển nguồn tự động ATS 65A – 3 PHA

Tủ chuyển nguồn tự động ATS 65A – 3 PHA -LS- korea, Mới 100%
Dòng định mức : 65A Khả năng chịu dòng ngắn mạch IC.
Chuyển nguồn tự động bằng bộ ATS.
Điện áp định mức : 380V / 220V
Số cực : 3 cực.
Dòng điện chuyển mạch ( 220V ):
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp khách hàng tủ ATS dãy dòng điện 10A- 3200A./
Tần số chuyển mạch tối đa : 150 lần / giờ.

Chi tiết »

Tủ chuyển nguồn tự động ATS 75A – 3 PHA

Tủ chuyển nguồn tự động ATS 75A – 3 PHA -LS- korea, Mới 100%
Dòng định mức : 75A Khả năng chịu dòng ngắn mạch IC.
Chuyển nguồn tự động bằng bộ ATS.
Điện áp định mức : 380V / 220V
Số cực : 3 cực.
Dòng điện chuyển mạch ( 220V ):
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp khách hàng tủ ATS dãy dòng điện 10A- 3200A./
Tần số chuyển mạch tối đa : 150 lần / giờ.

Chi tiết »