Trang chủ / Sản phẩm / Máy phát điện đã qua sử dụng

Máy phát điện đã qua sử dụng

Máy phát điện Mitsubishi đã qua sử dụng công suất 400 KVA liên tục/ 440 KVA dự phòng. Máy phát điện đã qua sử dụng còn mới 85%

Máy phát điện Mitsubishi đã qua sử dụng công suất 400 KVA liên tục/ 440 KVA dự phòng. Máy phát điện đã qua sử dụng còn mới 85%
Ngoài ra chung tôi cung cấp nhiều loại máy phát điện đã qua sử dụng hãng Cummins, Mitsubishi, Denyo, Cat…
1. Thông số động cơ Mitsubishi
– Động cơ điện tử, 4 thì, phun trực tiếp
– Tự động phun theo tải
– Độ dao động điện áp +/- 0.5%
– Hệ thống khởi động: động cơ điện 1 chiều 24VDC.
– Nhiên liệu: diesel
– cơ cấu làm mát bằng quạt gió, két nước.

Chi tiết »

Máy phát điện Mitsubishi đã qua sử dụng công suất 500 KVA liên tục/ 550 KVA dự phòng. Máy phát điện đã qua sử dụng còn mới 85%

Máy phát điện Mitsubishi đã qua sử dụng công suất 500 KVA liên tục/ 550 KVA dự phòng. Máy phát điện đã qua sử dụng còn mới 85%
Ngoài ra chung tôi cung cấp nhiều loại máy phát điện đã qua sử dụng hãng Cummins, Mitsubishi, Denyo, Cat…
1. Thông số động cơ Mitsubishi
– Động cơ điện tử, 4 thì, phun trực tiếp
– Tự động phun theo tải
– Độ dao động điện áp +/- 0.5%
– Hệ thống khởi động: động cơ điện 1 chiều 24VDC.
– Nhiên liệu: diesel
– cơ cấu làm mát bằng quạt gió, két nước.

Chi tiết »

Máy phát điện Mitsubishi đã qua sử dụng công suất 135 KVA liên tục/ 150 KVA dự phòng. Máy phát điện đã qua sử dụng còn mới 85%

Máy phát điện Mitsubishi đã qua sử dụng công suất 135 KVA liên tục/ 150 KVA dự phòng. Máy phát điện đã qua sử dụng còn mới 85%
Ngoài ra chung tôi cung cấp nhiều loại máy phát điện đã qua sử dụng hãng Cummins, Mitsubishi, Denyo, Cat…
1. Thông số động cơ Mitsubishi
– Động cơ điện tử, 4 thì, phun trực tiếp
– Tự động phun theo tải
– Độ dao động điện áp +/- 0.5%
– Hệ thống khởi động: động cơ điện 1 chiều 24VDC.
– Nhiên liệu: diesel
– cơ cấu làm mát bằng quạt gió, két nước.

Chi tiết »

Máy phát điện Mitsubishi đã qua sử dụng công suất 135 KVA liên tục/ 150 KVA dự phòng. Máy phát điện đã qua sử dụng còn mới 85%

Máy phát điện Mitsubishi đã qua sử dụng công suất 135 KVA liên tục/ 150 KVA dự phòng. Máy phát điện đã qua sử dụng còn mới 85%
Ngoài ra chung tôi cung cấp nhiều loại máy phát điện đã qua sử dụng hãng Cummins, Mitsubishi, Denyo, Cat…
1. Thông số động cơ Mitsubishi
– Động cơ điện tử, 4 thì, phun trực tiếp
– Tự động phun theo tải
– Độ dao động điện áp +/- 0.5%
– Hệ thống khởi động: động cơ điện 1 chiều 24VDC.
– Nhiên liệu: diesel
– cơ cấu làm mát bằng quạt gió, két nước.

Chi tiết »

Máy phát điện Mitsubishi đã qua sử dụng công suất 200 KVA liên tục/ 220 KVA dự phòng. Máy phát điện đã qua sử dụng còn mới 85%

Máy phát điện Mitsubishi đã qua sử dụng công suất 200 KVA liên tục/ 220 KVA dự phòng. Máy phát điện đã qua sử dụng còn mới 85%
1. Thông số động cơ Mitsubishi
– Động cơ điện tử, 4 thì, phun trực tiếp
– Tự động phun theo tải
– Độ dao động điện áp +/- 0.5%
– Hệ thống khởi động: động cơ điện 1 chiều 24VDC.
– Nhiên liệu: diesel
– cơ cấu làm mát bằng quạt gió, két nước.

Chi tiết »

Máy phát điện Mitsubishi đã qua sử dụng công suất 300 KVA liên tục/ 330 KVA dự phòng. Máy phát điện đã qua sử dụng còn mới 85%

Máy phát điện Mitsubishi đã qua sử dụng công suất 300 KVA liên tục/ 330 KVA dự phòng. Máy phát điện đã qua sử dụng còn mới 85% 1. Thông số động cơ Mitsubishi – Động cơ điện tử, 4 thì, phun trực tiếp – Tự động phun theo tải – Độ dao động điện …

Chi tiết »

Máy phát điện Mitsubishi đã qua sử dụng công suất 225 KVA liên tục/ 250 KVA dự phòng. Máy phát điện đã qua sử dụng còn mới 85%

Máy phát điện Mitsubishi đã qua sử dụng công suất 225 KVA liên tục/ 250 KVA dự phòng.
Máy phát điện đã qua sử dụng còn mới 85%
Chúng tôi luôn đáp ứng cung cấp dãy công suất cho khách hàng lựa chọn từ 20kva – 2000kva.

1. Thông số tổ máy Mitsubishi
– Công suất liên tục: 225KVA
– Công suất dự phòng: 250KVA
– Hệ số công suất: 0.8
– Điện áp: 380/220V – 400/230V, 3 pha, 4 dây
– Tần số: 50HZ.
– Vòng quay: 1500 (v/p).

Chi tiết »

Máy phát điện Cummins đã qua sử dụng công suất 225 KVA liên tục/ 250 KVA dự phòng. Máy phát điện đã qua sử dụng còn mới 85%

Máy phát điện Cummins đã qua sử dụng công suất 225 KVA liên tục/ 250 KVA dự phòng.
Máy phát điện đã qua sử dụng còn mới 85%
Chúng tôi luôn đáp ứng cung cấp dãy công suất cho khách hàng lựa chọn từ 20kva – 2000kva.

1. Thông số tổ máy Cummins Powered
– Công suất liên tục: 225KVA
– Công suất dự phòng: 250KVA
– Hệ số công suất: 0.8
– Điện áp: 380/220V – 400/230V, 3 pha, 4 dây
– Tần số: 50HZ.
– Vòng quay: 1500 (v/p).

Chi tiết »