Trang chủ / Sản phẩm / Máy phát điện Cummins mới 100% (trang 4)

Máy phát điện Cummins mới 100%

Máy phát điện Cummins công suất 800 KVA liên tục/ 880 KVA dự phòng.

Máy phát điện Cummins công suất 800 KVA liên tục/ 880 KVA dự phòng.
Máy phát điện nhập khẩu mới 100% do nhà máy chính hãng Cummins( công nghệ USA) sản xuất.
Chúng tôi luôn đáp ứng cung cấp dãy công suất cho khách hàng lựa chọn từ 20kva – 2000kva.

1. Thông số tổ máy Cummins Powered
– Công suất liên tục: 640 KW/ 800 KVA
– Công suất dự phòng: 704 KW/ 880 KVA
– Hệ số công suất: 0.8
– Điện áp: 380/220V – 400/230V, 3 pha, 4 dây
– Tần số: 50HZ.
– Vòng quay: 1500 (v/p).

Chi tiết »

Máy phát điện Cummins công suất 910 KVA liên tục/ 1000 KVA dự phòng.

Máy phát điện Cummins công suất 910 KVA liên tục/ 1000 KVA dự phòng.
Máy phát điện nhập khẩu mới 100% do nhà máy chính hãng Cummins( công nghệ USA) sản xuất.
Chúng tôi luôn đáp ứng cung cấp dãy công suất cho khách hàng lựa chọn từ 20kva – 2000kva.

1. Thông số tổ máy Cummins Powered
– Công suất liên tục: 728 KW/ 910 KVA
– Công suất dự phòng: 800 KW/ 1000 KVA
– Hệ số công suất: 0.8
– Điện áp: 380/220V – 400/230V, 3 pha, 4 dây
– Tần số: 50HZ.
– Vòng quay: 1500 (v/p).

Chi tiết »

Máy phát điện Cummins công suất 1000 KVA liên tục/ 1100 KVA dự phòng.

Máy phát điện Cummins công suất 1000 KVA liên tục/ 1100 KVA dự phòng.
Máy phát điện nhập khẩu mới 100% do nhà máy chính hãng Cummins( công nghệ USA) sản xuất.
Chúng tôi luôn đáp ứng cung cấp dãy công suất cho khách hàng lựa chọn từ 20kva – 2000kva.

1. Thông số tổ máy Cummins Powered
– Công suất liên tục: 800 KW/ 1000 KVA
– Công suất dự phòng: 880 KW/ 1100 KVA
– Hệ số công suất: 0.8
– Điện áp: 380/220V – 400/230V, 3 pha, 4 dây
– Tần số: 50HZ.
– Vòng quay: 1500 (v/p).

Chi tiết »

Máy phát điện Cummins công suất 1125 KVA liên tục/ 1250 KVA dự phòng.

Máy phát điện Cummins công suất 1125 KVA liên tục/ 1250 KVA dự phòng.
Máy phát điện nhập khẩu mới 100% do nhà máy chính hãng Cummins( công nghệ USA) sản xuất.
Chúng tôi luôn đáp ứng cung cấp dãy công suất cho khách hàng lựa chọn từ 20kva – 2000kva.

1. Thông số tổ máy Cummins Powered
– Công suất liên tục: 900 KW/ 1125 KVA
– Công suất dự phòng: 1000 KW/ 1250 KVA
– Hệ số công suất: 0.8
– Điện áp: 380/220V – 400/230V, 3 pha, 4 dây
– Tần số: 50HZ.
– Vòng quay: 1500 (v/p).

Chi tiết »

Máy phát điện Cummins công suất 1250 KVA liên tục/ 1375 KVA dự phòng.

Máy phát điện Cummins công suất 1250 KVA liên tục/ 1375 KVA dự phòng.
Máy phát điện nhập khẩu mới 100% do nhà máy chính hãng Cummins( công nghệ USA) sản xuất.
Chúng tôi luôn đáp ứng cung cấp dãy công suất cho khách hàng lựa chọn từ 20kva – 2000kva.

1. Thông số tổ máy Cummins Powered
– Công suất liên tục: 1000 KW/ 1250 KVA
– Công suất dự phòng: 1100 KW/ 1375 KVA
– Hệ số công suất: 0.8
– Điện áp: 380/220V – 400/230V, 3 pha, 4 dây
– Tần số: 50HZ.
– Vòng quay: 1500 (v/p).

Chi tiết »

Máy phát điện Cummins công suất 1375 KVA liên tục/ 1512 KVA dự phòng.

Máy phát điện Cummins công suất 1375 KVA liên tục/ 1512 KVA dự phòng.
Máy phát điện nhập khẩu mới 100% do nhà máy chính hãng Cummins( công nghệ USA) sản xuất.
Chúng tôi luôn đáp ứng cung cấp dãy công suất cho khách hàng lựa chọn từ 20kva – 2000kva.

1. Thông số tổ máy Cummins Powered
– Công suất liên tục: 1100 KW/ 1375 KVA
– Công suất dự phòng: 1210 KW/ 1512 KVA
– Hệ số công suất: 0.8
– Điện áp: 380/220V – 400/230V, 3 pha, 4 dây
– Tần số: 50HZ.
– Vòng quay: 1500 (v/p).

Chi tiết »

Máy phát điện Cummins công suất 1475 KVA liên tục/ 1625 KVA dự phòng.

Máy phát điện Cummins công suất 1475 KVA liên tục/ 1625 KVA dự phòng.
Máy phát điện nhập khẩu mới 100% do nhà máy chính hãng G7 sản xuất.
Chúng tôi luôn đáp ứng cung cấp dãy công suất cho khách hàng lựa chọn từ 20kva – 2000kva.

1. Thông số tổ máy Cummins Powered
– Công suất liên tục: 1180 KW/ 1475 KVA
– Công suất dự phòng: 1300 KW/ 1625 KVA
– Hệ số công suất: 0.8
– Điện áp: 380/220V – 400/230V, 3 pha, 4 dây
– Tần số: 50HZ.
– Vòng quay: 1500 (v/p).

Chi tiết »