Trang chủ / Sản phẩm / Bồn dầu

Bồn dầu

Bồn dầu máy phát điện 500 lít

Thông số kỹ thuật bồn dầu 500 lít + máy bơm bồn dầu + ống dầu cấp và hồi Bồn dầu cho máy phát điện 500 lít Dạng Bồn vuông ; Bồn trụ đứng ; Bồn trụ nằm hoặc tròn Dung tích bồn chứa 1m3 – 3.000m3 Vật liệu: Thép thiết kế và theo yêu …

Chi tiết »

Bồn dầu máy phát điện 5000 lít

Thông số kỹ thuật bồn dầu 5000 lít + máy bơm bồn dầu + ống dầu cấp và hồi Bồn dầu cho máy phát điện 5000 lít Dạng Bồn vuông ; Bồn trụ đứng ; Bồn trụ nằm hoặc tròn Dung tích bồn chứa 1m3 – 3.000m3 Vật liệu: Thép thiết kế và theo yêu …

Chi tiết »

Bồn dầu máy phát điện 3000 lít

Thông số kỹ thuật bồn dầu 3000 lít + máy bơm bồn dầu + ống dầu cấp và hồi Bồn dầu cho máy phát điện 3000 lít Dạng Bồn vuông ; Bồn trụ đứng ; Bồn trụ nằm, bồn dầu tròn Dung tích bồn chứa 1m3 – 3.000m3 Vật liệu: Thép thiết kế và theo …

Chi tiết »

Bồn dầu máy phát điện 2000 lít

Thông số kỹ thuật bồn dầu 2000 lít + máy bơm bồn dầu + ống dầu cấp và hồi Bồn dầu cho máy phát điện 2000 lít ( Bồn dầu tròn hoặc vuông) Dạng Bồn vuông ; Bồn trụ đứng ; Bồn trụ nằm. Dung tích bồn chứa 1m3 – 3.000m3 Vật liệu: Thép thiết kế …

Chi tiết »

Bồn dầu máy phát điện 1500 lít

Thông số kỹ thuật bồn dầu 1500 lít + máy bơm bồn dầu + ống dầu cấp và hồi Bồn dầu cho máy phát điện 1500 lít Dạng Bồn vuông ; Bồn trụ đứng ; Bồn trụ nằm. Dung tích bồn chứa 1m3 – 3.000m3 Vật liệu: Thép thiết kế và theo yêu cầu của …

Chi tiết »

Bồn dầu máy phát điện 1000 lít

Thông số kỹ thuật bồn dầu 1000 lít + máy bơm bồn dầu + ống dầu cấp và hồi Bồn dầu  1000 lít chuyên dung cho máy phát điện Dạng Bồn vuông ; Bồn trụ đứng ; Bồn trụ nằm. Dung tích bồn chứa 1m3 – 3.000m3 Vật liệu: Thép thiết kế và theo yêu …

Chi tiết »